• Đồng hồ so 402-10-0

  Code: #402-10-0

  Trạng thái:

  Giá:: Liên hệ

  Đồng hồ so Asimeto được sản xuất theo công nghệ Đức,bảo hành 12 tháng ,giá cực tốt

  Hotline: 0987818851

FEATURE
 • Graduation:
  Inch: .0001", .0005", .001"
  Metric: 0.001mm, 0.01mm
 • Dial face dia.: Ø2.20"/ Ø58mm
 • Easy to read dial face
 • Jeweled
 • Internal tolerance marker
 • Flat back (attached) and lug back supplied
 • With counter pointer

 

Stem diameter Ø8mm
Range Graduation Range / Rev. Dial reading Accuracy Code
100mm 0.01mm 1mm 0-100 0.050mm 402-00-0
1mm 0.001mm 0.2mm 0-200 0.005mm 402-01-0
1mm 0.001mm 0.2mm 0-100-0 0.005mm 402-01-2
3mm 0.01mm 1mm 0-100 0.014mm 402-03-0
3mm 0.01mm 1mm 0-50-0 0.014mm 402-03-2
10mm 0.01mm 1mm 0-100 0.02mm 402-10-0
10mm 0.01mm 1mm 0-50-0 0.02mm 402-10-2
10mm 0.01mm 1mm 0-100 0.02mm 402-10-8
20mm 0.01mm 1mm 0-50-0 0.025mm 402-20-0
20mm 0.01mm 1mm 0-100 0.025mm 402-20-2
20mm 0.01mm 1mm 0-100 0.025mm 402-20-8
25mm 0.01mm 1mm 0-50-0 0.035mm 402-25-0
25mm 0.01mm 1mm 0-100 0.035mm 402-25-2
30mm 0.01mm 1mm 0-100 0.035mm 402-30-0
30mm 0.01mm 1mm 0-50-0 0.035mm 402-30-2
50mm 0.01mm 1mm 0-100 0.035mm 402-50-0
 
Stem diameter Ø3/8
Range Graduation Range / Rev. Dial reading Accuracy Code
3mm 0.01mm 1mm 0-100 ±0.03mm 402-03-1
3mm 0.01mm 1mm 0-50-0 ±0.03mm 402-03-3
5mm 0.01mm 1mm 0-100 ±0.03mm 402-05-1
5mm 0.01mm 1mm 0-50-0 ±0.03mm 402-05-3
10mm 0.01mm 1mm 0-100 ±0.03mm 402-10-1
10mm 0.01mm 1mm 0-50-0 ±0.03mm 402-10-3
20mm 0.01mm 1mm 0-50-0 ±0.04mm 402-20-1
25mm 0.01mm 1mm 0-50-0 ±0.04mm 402-25-3
 
Shock Proof. Stem diameter Ø8mm
Range Graduation Range / Rev. Dial reading Accuracy Code
5mm 0.01mm 1mm 0-50-0 0.016mm 402-05-4
10mm 0.01mm 1mm 0-100 0.02mm 402-10-8
20mm 0.01mm 1mm 0-100 0.025mm 402-20-8
 
IP54 Water Proof Series
Range Graduation Range / Rev. Dial reading Accuracy Code
10mm (Stem Dia. Ø8mm) 0.01mm 1mm 0-100 0.02mm 402-10-4

 

Sản phẩm liên quan